Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

nyaako
2985 e351 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viasztukamatorka sztukamatorka
nyaako
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viabanshe banshe
nyaako
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viabanshe banshe
nyaako
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viabanshe banshe
nyaako
0366 fe55
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viabanshe banshe
nyaako
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viabanshe banshe
nyaako
9044 48b6
Reposted fromnictuniema nictuniema viabanshe banshe
nyaako
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viabanshe banshe
nyaako
Nikt pewnie nigdy nie nauczył Cię prostej odpowiedzialności za swoje myśli i decyzje. Żyłeś dotychczas w chaosie, który czasem przybierał pozory spokoju, więc nauczyłeś się tak nawigować przez codzienność, żeby chować się przed burzami i wykorzystywać momenty ciszy.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe

July 22 2017

nyaako
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaDagarhen Dagarhen
nyaako
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viate-quiero te-quiero
nyaako
5523 58de 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viabrzask brzask

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viabrzask brzask
nyaako
9125 47c7
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask

July 21 2017

nyaako
Najwyraźniej ludzie mnie nie rozumieją. Nie rozumieją, że trzeba mi trochę przestrzeni. (...) Niczego nie chwytają.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

July 20 2017

nyaako
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 19 2017

1711 4358 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamoppie moppie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl