Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

nyaako
4564 b723 500
Reposted fromnutt nutt
nyaako
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianutt nutt
nyaako
1903 a208 500
nie ma się czym przejmować
Reposted fromcarmenluna carmenluna vianutt nutt
nyaako
3639 b2e2 500
Zobaczyć świat inaczej, Marcin Sz 
Reposted fromhormeza hormeza vianutt nutt
nyaako
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse vianutt nutt
nyaako
9856 bd90 500
Reposted fromsoftboi softboi vianutt nutt
nyaako
4509 ffe7 500
Reposted frompalahniuks-laughter palahniuks-laughter vianutt nutt
nyaako
9734 7a78 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie

May 23 2019

nyaako
Reposted fromFlau Flau viahormeza hormeza
nyaako
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
nyaako
nyaako
Słowa mi się zmęczyły.
— Wojciech Kuczok
Reposted frompesy pesy viainsanedreamer insanedreamer
nyaako
W moim roczniku ludzie przestali się cieszyć
Wielkie marzenia zostały zniszczone przez leki
Stan nieważkości niechcący stał się powszechnym darem
Legły nadzieje w gruzach i rozpłynęły się plany.
— Arek Kłusowski - Rocznik 92
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
nyaako
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Haruki Murakami.
Reposted fromnutt nutt
nyaako
4556 fa7f 500
Reposted fromnutt nutt

March 06 2019

nyaako
9263 dc37 500
Reposted fromHereName HereName viaDagarhen Dagarhen
nyaako
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
nyaako
nyaako
8005 83a6
Reposted fromlaters laters viascorpix scorpix
nyaako
6059 e809
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl