Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

nyaako
7021 67e3
Reposted fromsanderDL sanderDL viaMartwa13 Martwa13

February 19 2018

nyaako
6782 9f6c
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
nyaako
7034 a7e7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
nyaako
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish vialexxie lexxie

February 18 2018

nyaako
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin
nyaako
4247 fd78
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viaMartwa13 Martwa13
nyaako
5071 c289
Reposted fromOnetreeinabyss Onetreeinabyss viaidjet idjet
nyaako
Czasami leżę w trawie i wcale mnie nie widać – mruknął Osiołek – i świat jest taki ładny. A potem przychodzi ktoś i pyta: „jak się dziś czujesz?” I zaraz okazuje się, że okropnie ..
— Alan Alexander Milne - Kubuś Puchatek.
Reposted fromnutt nutt

February 16 2018

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaepicenegod epicenegod
nyaako
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viawrite-url-here write-url-here
nyaako
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viamarciix marciix

February 15 2018

nyaako
1229 c9d4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabanshe banshe
nyaako
8726 0e15
Reposted fromhagis hagis viabanshe banshe
nyaako
Istnieją myśli, których kurwa nie zniesiesz.
— ♥Rover
Reposted frommefir mefir vianutt nutt
nyaako
Najtrudniejsza walka to ta z własną głową, przed tym wrogiem  nie uciekniesz...
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
nyaako
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver vianutt nutt
nyaako
nyaako
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaAmericanlover Americanlover
nyaako
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl