Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

4117 e350 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viabrzask brzask

May 25 2017

nyaako
8048 4cf2 500
Reposted fromdranger dranger vianutt nutt
2589 322d 500
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy vianutt nutt
nyaako
8267 0a30
Reposted frombabyface babyface vialexxie lexxie
nyaako
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viabrzask brzask
nyaako
4893 bfda
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabrzask brzask
nyaako
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viabrzask brzask
nyaako
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
nyaako
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
nyaako
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk, "Co robić, żeby nie pisać źle" [w:] Wysokie Obcasy sobota 16 sierpnia 2014
nyaako
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
nyaako
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianutt nutt

May 23 2017

nyaako
Albo gdy ktoś mnie pyta "co się dzieje?, co się dzieje?" A ja też nie wiem co się dzieje ze mną, i nie do końca już to rozumiem i za tym nie nadążam. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabrzask brzask
nyaako
6960 54c0 500
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viabrzask brzask

May 21 2017

nyaako
5268 b9e9
Reposted fromkyte kyte
nyaako
5717 0417
Reposted fromNajada Najada viahormeza hormeza
nyaako
5929 14fd 500
Reposted from-lexiie- -lexiie- viakyte kyte
nyaako
Reposted fromfungi fungi viaDagarhen Dagarhen
nyaako
4565 37e2 500
nyaako
4565 37e2 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl