Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

nyaako
7675 c1d8 500
nyaako

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
nyaako
nyaako
...Pozostaje pytanie, czy rozdrapywanie ran cokolwiek zmieni? Co się stało, to się nie odstanie. [...] Skup się na tym, co jest tu i teraz. Uporządkuj to, co możesz uporządkować, i zapomnij o przeszłości.
— M.L. STEDMAN - Światło między oceanami
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
nyaako
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viahormeza hormeza
nyaako

September 23 2017

nyaako
Walcz albo spierdalaj.
— Tyle mam Ci dziś do powiedzenia.
Reposted frometernia eternia
nyaako
9953 f6f9
Reposted fromkanade kanade
0197 0621 500

himacchi:

☆ dreamland ☆

please do not reblog if you are a ddlg/cgl/nswf/kink blog and do not add kink related tags.

Reposted frommahoumi mahoumi
5659 5709
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viajustmess justmess
nyaako
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
nyaako
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
nyaako
2413 3d62
Reposted fromGIFer GIFer vialaj laj
6023 da17 500

bluefootedb:

A better version of the the poster. Plus, a close-up of the characters.

Go check out Cassandra Clare’s booth at New York ComicCon (October) and pick up a free poster! It would make me so happy :)

Reposted fromvariaen variaen viareloveution reloveution
9993 009b 500
Reposted fromdivi divi
nyaako
1260 de4d 500
Reposted fromkaiee kaiee viasohryu sohryu
8228 9b7e 500
Reposted fromambeer6 ambeer6 viareloveution reloveution
nyaako
W życiu nie chodzi o posiadanie samych dobrych kart, ale o umiejętne granie tymi które już masz w ręku.
— Josh Billings
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl