Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

nyaako
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaaynis aynis

November 20 2017

2969 bdda 500

goatinahat:

Play window games with the video open

Reposted frombwana bwana viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaDagarhen Dagarhen
nyaako
2586 1e9c
nyaako
6482 e5fa 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaMartwa13 Martwa13

November 19 2017

nyaako
0783 7644
nyaako
9030 30df 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13

November 15 2017

nyaako
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
7591 38ef 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
nyaako
- Nie możesz mnie tak rozpieszczać. Szybko się przyzwyczajam. - A kto każe Ci się odzwyczajać?
— powroty do domu
Reposted fromsouxie souxie viaMartwa13 Martwa13

November 13 2017

nyaako
Nasze twarze stały się polem walki. Nie wolno nam się starzeć, okazywać zmęczenia ani zmieniać pod wpływem przeżyć. Mamy być jednolicie piękne, zawsze młode i podobne do siebie niczym lalki z taśmy produkcyjnej.
— Paulina Młynarska - Lustro Odc 1 s. 1
Reposted frometernia eternia viabanshe banshe
0612 6fd5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viabanshe banshe
nyaako
Niewola niedokończonych, źle przeprowadzonych rozmów, nie rozładowanych konfliktów, bolesnej, niesprawiedliwej wymiany zdań. Pułapki międzyludzkich sytuacji. W domu. W pracy. W sklepie. Na ulicy. To podpałka dla bezsennych nocy, żar i trucizna. Wewnętrzny zgiełk.
— Anna Janko
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viabanshe banshe
8141 6c0c
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viabanshe banshe
Człowiek, który cierpi nie mówi już nic albo prawie nic. A już na pewno nie krzyczy.

(via

tez-mam-uczucia

)

Pora zamilknąć…

(via blacksadangel697)

Reposted fromdivi divi viabanshe banshe
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viaHypothermia Hypothermia
5232 d462 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl