Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

nyaako

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
nyaako
3019 fbde 500

June 21 2017

nyaako
nyaako
8556 2a7d 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaHypothermia Hypothermia
nyaako
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaaynis aynis
nyaako
1310 58d6
Reposted frommhsa mhsa viamefir mefir
nyaako
1779 ea86 500
Reposted fromlifeless lifeless viamefir mefir
nyaako
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe viabanshe banshe
nyaako
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabanshe banshe
nyaako
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty vialexxie lexxie

June 20 2017

nyaako
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viasztukamatorka sztukamatorka
nyaako
,,Słuchaj to świerszcze''
,,Zrobisz mi pieczątkę z ziemniaka?''
— Świeże powietrze
nyaako
Jeśli weźmiesz zagłodzonego psa i zapewnisz mu dobrobyt, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psami a ludźmi.
— Mark Twain
Reposted fromKisune Kisune viaseaweed seaweed
nyaako
6121 047c 500
Reposted frombruxa bruxa viaDagarhen Dagarhen
nyaako
5556 6696
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittledina littledina
nyaako
5653 429a 500
Najpiękniejszy na świecie.
Reposted fromsognito sognito viaDagarhen Dagarhen
nyaako
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
— A.
nyaako
nyaako
6553 eaa7
Reposted fromkociesprawy kociesprawy
nyaako
6548 8a9b
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl