Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

nyaako
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viascorpix scorpix
nyaako
0397 5416
Reposted fromGIFer GIFer viaHypothermia Hypothermia
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaDagarhen Dagarhen

August 15 2017

nyaako
8426 0c7e 500
Reposted fromhagis hagis viaczarny czarny
nyaako
9485 7dfc
nyaako
4365 82c3
2108 dfd7
Ja już nie wytrzymuje. Te myśli mnie zabijają.
— (via ultra-sadgirl-blr)
Reposted frommakswilczur makswilczur

August 13 2017

nyaako
0276 0cdb
Reposted fromPICCHU PICCHU viaegocentricgirl egocentricgirl
Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur
7460 5879 500

killing-the-prophet:

A woman dressed in a traditional Ukrainian embroidered shirt holds her cat as she take part in an embroidered shirt parade in central Kiev, Ukraine, on May 27, 2017.
Gleb Garanich

Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaDagarhen Dagarhen
Tkwią w naszych ciałach nasze dusze uwięzione, jak w pudelkach, zamknięte bez powrotnie i zmęczone i znudzone i słabe. Chcemy się wydostać z “samych siebie” Pomocy..
— (via ambitendencja)
Reposted frommakswilczur makswilczur
nyaako
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viaDagarhen Dagarhen
nyaako
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
0249 d1b9 500

nk-illustrates:

Night Star Cat, Cat-O-Lanterns, and Ghost Cats.

Reposted fromlyannasblueroses lyannasblueroses
Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur
7460 5879 500

killing-the-prophet:

A woman dressed in a traditional Ukrainian embroidered shirt holds her cat as she take part in an embroidered shirt parade in central Kiev, Ukraine, on May 27, 2017.
Gleb Garanich

Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaDagarhen Dagarhen
Tkwią w naszych ciałach nasze dusze uwięzione, jak w pudelkach, zamknięte bez powrotnie i zmęczone i znudzone i słabe. Chcemy się wydostać z “samych siebie” Pomocy..
— (via ambitendencja)
Reposted frommakswilczur makswilczur
nyaako
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viaDagarhen Dagarhen
nyaako
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl