Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2020

0158 24af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTokyoMEWS TokyoMEWS
6751 20a9 500
Reposted fromzciach zciach viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Sponsored post
2715 b1da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Reposted fromshakeme shakeme viagreywolf greywolf
1048 9e2f 500
Reposted fromPoranny Poranny viagreywolf greywolf
0902 d709 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
9602 d0c2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viascorpix scorpix

June 29 2020

Z biegiem czasu najbardziej docenia się małe rzeczy. Codzienność, truskawki w czerwcu, huśtawkę na tarasie, działający piekarnik, wyjazd jesienią nad polskie morze, pomalowane paznokcie, wygodne buty, czas na herbatę, kupioną spódnicę w kwiaty, każdy nowy liść i pąk w ogrodzie, rodziców obok, dobry serial, chrapanie psa, bliskość lasu i drzew, deszczowe dni i to, że wciąż jesteśmy razem. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viafou fou
7836 25ec 500
Reposted fromartlover artlover viaHypothermia Hypothermia
1492 dd17 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHypothermia Hypothermia
0635 ea25 500
Reposted fromdippi dippi viagreywolf greywolf
2853 1b9c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaidjet idjet
Błaha rzecz staje się czymś ważnym, ponieważ tak o tym zdecydowaliśmy. 
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromlovvie lovvie viaidjet idjet
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromadriannak adriannak vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
6496 b4c9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie

June 23 2020

„Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?”

—Witold Gombrowicz

1903 80c0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...