Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

nyaako
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viafou fou
nyaako
9539 946b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafou fou
nyaako
Reposted fromFlau Flau viaMartwa13 Martwa13
nyaako
3422 8c81 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagreywolf greywolf
nyaako
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viafou fou
nyaako
1874 19b7 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viakudlaty kudlaty

January 26 2020

nyaako
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
nyaako
9747 1a87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialexxie lexxie
9582 a0b7
Reposted fromwestwood westwood viagreywolf greywolf
nyaako
Jedna osoba.
Setki emocji.
Tysiące zranień.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMartwa13 Martwa13
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakudlaty kudlaty
nyaako
0786 eb3d 500
happiness ;_;
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaDagarhen Dagarhen
nyaako
1533 542c 500
Reposted fromxanth xanth viagreywolf greywolf

January 20 2020

nyaako
5189 dd86 500
Reposted fromcvx cvx viamefir mefir
nyaako
I think perfection is ugly. Somewhere in the things humans make, I want to see scars, failure, disorder, distortion.
— Yohji Yamamoto
Reposted fromartlover artlover viamefir mefir
nyaako
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
nyaako
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viamefir mefir
nyaako
8730 fcb2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
nyaako
nyaako
0749 c0ec
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl