Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

nyaako
nyaako
You don't know what you need in your life until you figure out who you are and so I find too many people rush into relationships without really recognizing and being fully aware of what they need from a relationship.
— Jay Shetty
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty

July 11 2019

4777 9d3d 500
nyaako
5648 5029 500
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viafreska freska
nyaako
7950 5e9c 500
nyaako
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
nyaako
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMyrszaa Myrszaa
nyaako
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viaMyrszaa Myrszaa
nyaako
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
nyaako
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viahavingdreams havingdreams
nyaako
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Murakami
Reposted frompassionative passionative viamefir mefir
nyaako
W końcu nie jesteś pewna, czy chce Ci się płakać, czy robić rewolucję.
- A. Larsson
Reposted fromwitchbitch witchbitch viainsanedreamer insanedreamer
nyaako
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
nyaako
6627 dc8b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaidjet idjet

July 10 2019

nyaako
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viacarmenluna carmenluna
nyaako
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viabeltane beltane
nyaako
nyaako
3668 db9e 500
Reposted fromkarsina karsina viabeltane beltane
nyaako
7239 1555 500
nyaako
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl