Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

nyaako
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
nyaako
0382 e19d
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
nyaako
Reposted frombluuu bluuu viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
nyaako
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
nyaako
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
nyaako
https://66.media.tumblr.com/a86892259b79cc21cb96d11f41ed5a32/tumblr_pumxpczpt11wv6urro1_540.gifhttps://66.media.tumblr.com/039308a783e150ee88ff4f60ae95137d/tumblr_pumxpczpt11wv6urro3_540.gif
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
nyaako
1258 731c 500
Dla niektórych coś bezużytecznego...  Dla innych największy skarb na świecie...
Jeśli włożysz w coś odrobinę uczuć i ciepła nawet najmniejsza rzecz staje się skarbem...
Reposted fromShinaako Shinaako

July 14 2019

nyaako
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
nyaako
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
nyaako
nyaako
7510 d190
nyaako
9102 c92c 500
nyaako
9602 a10e
Reposted fromSuzi Suzi viairmelin irmelin
nyaako
6337 ce94
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
nyaako
9493 b290
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viairmelin irmelin
nyaako
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky viaxannabelle xannabelle
nyaako
9888 1603 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia
nyaako
jeśli mam komuś ufać to jesteś to ty..... 
Dziękuję...
Reposted fromShinaako Shinaako
nyaako
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaHypothermia Hypothermia
nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl